RO EN
Prima Contact Harta Abonare noutăţi
 NAMA

imprimare

NAMA formulate în contextul priorităţilor naţionale de dezvoltare. 

Scopul acestei componente este oferirea de sprijin Republicii Moldova în elaborarea, implementarea şi evaluarea NAMA şi a Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2020. Activităţile şi acţiunile acestei componente includ:

Activitatea 2.1: Elaborarea unui proces de planificare pentru formularea NAMA în contextul priorităţilor naţionale de dezvoltare

Acţiunea 2.1.1 Crearea şi menţinerea pe durata implementării proiectului un grup de lucru tematic pentru elaborarea NAMA

Acţiunea 2.1.2  Pregătirea planului de lucru pentru grupul de lucru tematic privind elaborarea  NAMA

Acţiunea 2.1.3 Traducerea LEDS în limbile rusă şi engleză, în sprijinul procesului final de consultare/aprobare şi promovare a Strategiei, precum şi operaţionalizarea sa ulterioară cu suportul acordat al Programului LECB

Activitatea 2.2: Fortificarea capacităţilor de elaborare, examinare şi aprobare a NAMA

Acţiunea 2.2.1  Actualizarea scenariilor BAU pentru sectoarele din care vor fi selectate NAMA   

Acţiunea 2.2.2 Examinarea/Analiza cantitativă a elaborării şi impactului scenariilor de atenuare analizate
Acţiunea 2.2.3 Elaborarea şi implementarea unui program specific de instruire pentru Comisia Naţională (sau pentru un alt organism naţional relevant care asumă aceste responsabilităţi), pentru ca acesta să fie pregătit să-şi asume responsabilităţi suplimentare privind examinarea şi aprobarea NAMA, atribuite prin LEDS

Activitatea 2.3: Identificarea, prioritizarea şi selectarea NAMA în domeniile/sectoarele cheie

Acţiunea 2.3.1 Identificarea proceselor NAMA, bazate pe CN, TNA şi LEDS

Acţiunea 2.3.2 Pregătirea foilor scurte de date NAMA

Acţiunea 2.3.3 Prezentarea şi discutarea elaborării foilor de date NAMAs cu Comisia Naţională pentru implementarea şi executarea mecanismelor şi prevederilor UNFCCC şi KP, şi cu omologii naţionali relevanţi şi părţile interesate relevante

Acţiunea 2.3.4 Prioritizarea şi selectarea propunerilor NAMA ce trebuie elaborate, care să în rezulte cu elaborarea a cel puţin două propuneri de NAMA pînă în anul 2015 

Activitatea 2.4: Elaborarea a cel puţin două propuneri NAMA pregătite pentru a fi depuse cu scopul obţinerii de sprijin internaţional

Acţiunea 2.4.1  Evaluarea background-ului sectorial şi a politicilor şi măsurilor existente

Acţiunea 2.4.2  Descrierea şi argumentarea  NAMA

Acţiunea 2.4.3  Evaluarea potenţialului economic şi de piaţă a NAMA

Acţiunea 2.4.4  Evaluarea barierelor în implementare

Acţiunea 2.4.5  Efectuarea evaluării necesităţilor şi propunerea intervenţiilor

Acţiunea 2.4.6  Evaluarea beneficiilor (reducerea emisiilor) şi a co-beneficiilor

Acţiunea 2.4.7 Evaluarea costurilor NAMA şi identificarea opţiunilor de finanţare a implementării

Acţiunea 2.4.8  Identificarea principalilor actori şi a cadrului de timp

Activitatea 2.5:  Obţinerea susţinerii de către Guvern a propunerilor de NAMA elaborate

Acţiunea 2.5.1 Prezentarea a două propuneri complete NAMA la 'Comisia Naţională pentru implementarea şi executarea mecanismelor şi prevederilor UNFCCC şi Protocolului de la Kyoto'

Acţiunea 2.5.2  Obţinerea aprobării de către 'Comisia Naţională' a propunerilor  de NAMA sprijinite şi/sau  creditate

Acţiunea 2.5.3 Cererea de depunere a două propuneri NAMA sprijinite şi/sau creditate  la Registrul UNFCCC NAMA

Activitatea 2.6:  Crearea şi facilitarea platformelor de dialog pentru NAMA
Acţiunea 2.6.1  Crearea unei platforme de dialog pentru părţile interesate şi actorii interesaţi în  elaborarea şi implementarea NAMA (de exemplu, ateliere de lucru, campanii de conştientizare, instruiri, etc.)
Acţiunea 2.6.2 Pregătirea unei foi de parcurs cu priorităţi  pe termen scurt, mediu şi lung, şi elaborarea şi implementarea NAMA sprijinite şi creditate

Acţiunea 2.6.3  Diseminarea foii de parcurs părţilor interesate şi actorilor-cheie interesaţi,  şi validarea printr-un proces amplu de consultare

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin