RO EN
Prima Contact Harta Abonare noutăţi
 MRV

imprimare

Crearea sistemelor de MRV pentru sprijinirea implementării şi evaluării NAMA  şi  LEDS

În cadrul acestei componente, proiectul va elabora un sistem MRV pentru NAMA şi LEDS propuse. Acest lucru va fi realizat prin stabilirea unor indicatori adecvaţi de monitorizare. Accentul va fi pus pe stabilirea domeniului de aplicare, metricii/indicatorilor, mecanismelor de raportare, mecanismelor de verificare, precum şi cadrului de timp al raportării. Un sistem MRV îmbunătăţit şi adoptat în mod oficial va stabili dacă NAMA trebuie să fie  implementate în mod autonom (în cazul NAMA unilaterale), prin acordarea de suport din partea ţărilor dezvoltate, şi/sau prin surse suplimentare de finanţare externă, inclusiv a investiţiilor din sectorul privat (în cazul NAMA sprijinite şi NAMA creditate). De asemenea, aceasta depinde de sectorul pe care-l cuprinde NAMA, precum şi de tipul de acţiune (de exemplu, fortificarea capacităţilor, proiect de investiţii, strategiile sectoriale, etc.). Criteriile propuse pentru sistemele MRV vor include: credibilitatea, cost-eficacitatea, nivelul de actualitate, şi o procedură simplă şi clară care să ofere suficientă flexibilitate pentru o gamă largă de acţiuni de atenuare. Prioritatea proiectului va fi crearea MRV şi a sistemului de raportare pentru NAMA unilaterale, în conformitate cu deciziile şi liniile directoare relevante COP. În plus, sistemul MRV pentru NAMA sprijinite şi NAMA creditate va fi operaţionalizat la nivel naţional, în baza experienţei şi sistemelor create pentru CDM. Va fi adoptată o abordare sectorială, dar bazată pe o metodologie coerentă.

Această componentă include următoarele activităţi şi acţiuni:

Activitatea 3.1: Elaborarea unui proces de planificare pentru crearea unui sistem MRV în scopul de a oferi  suport în implementarea şi evaluarea de NAMA, LEDS.

Acţiunea 3.1.1 Crearea şi menţinerea pe durata implementării proiectului un grup de lucru tematic pentru sistemele MRV

Acţiunea 3.1.2 Pregătirea planului de lucru pentru grupul de lucru tematic pentru sistemele MRV 

Activitatea 3.2: Fortificarea capacităţilor în activităţile aferente MRV, pentru ca oficialii înalţi guvernamentali să poată susţine calea aleasă de ţară privind emisiile reduse.

Acţiunea 3.2.1 Fortificarea capacităţilor în activităţile aferente MRV, pentru că oficialii guvernamentali să poată sprijini implementarea NAMA şi LEDS prin ateliere de lucru, campanii de conştientizare, instruiri, etc.

Activitatea 3.3: Elaborarea unui sistem MRV pentru susţinerea implementării SNI şi NAMA, şi LEDS.  

Acţiunea 3.3.1 Selectarea metodologiilor şi protocoalelor de monitorizare adecvate

Acţiunea 3.3.2  Organizarea instruirilor pentru utilizarea de protocoale şi instrumente

Acţiunea 3.3.3  Crearea şi organizarea procesului de raportare

Acţiunea 3.3.4 Selectarea organismelor de verificare

Acţiunea 3.3.5  Sprijinirea adoptării oficiale  a sistemului elaborat

 

 

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin