RO EN
Prima Contact Harta Abonare noutăţi
 Prima / ACȚIUNI DE ATENUARE / Inventariere
Inventariere

imprimare

Elaborarea sistemelor instituţionalizate robuste de inventariere create la nivel naţional. 

Scopul acestei componente este de a oferi suport capacităţii tehnice şi instituţionale în elaborarea unui Sistem Naţional de Inventariere care să poată sprijini pregătirea inventarelor de emisii de GES şi comunicărilor naţionale, inclusiv pentru activităţi aferente MRV, inclusiv de continuare a instituţionalizării procesului, cu scopul de a stabili un sistem menţinut la nivel naţional. Acţiunea va facilita crearea unui sistem pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a pregătirii inventarului GES pe o bază continuă. Activităţile şi acţiunile în cadrul acestei componente vor include:

Activitatea 1.1: Elaborarea unui proces de planificare pentru crearea unui sistem naţional robust de pregătire a inventarelor de emisii de GES 

Acţiunea 1.1.1 Crearea şi menţinerea pe durata implementării proiectului a unui grup de lucru tematic pentru inventarul emisiilor de GES

Acţiunea 1.1.2 Pregătirea/perfecţionarea planului de lucru pentru grupul de lucru tematic pentru inventarul emisiilor de GES

Activitatea 1.2: Fortificarea capacităţilor naţionale pentru planificarea inventarului 

Acţiunea 1.2.1 Crearea Sistemului Naţional de Inventariere al Republicii Moldova, reglementat printr-un act legislativ în concordanţă cu angajamentele asumate de ţară în cadrul UNFCCC. Aceasta va include evaluări ale costurilor şi a nevoilor de resurse umane ca bază pentru alocarea resurselor financiare şi umane, necesare pentru menţinerea sistemului.

Acţiunea 1.2.2 Revizuirea 'Manualului de proceduri', care va defini şi atribui responsabilităţi specifice în procesul de elaborare a inventarului, inclusiv cele referitoare la alegerea metodelor, colectarea datelor, în mod special a datelor de activitate şi a datelor cu referire la factorii de emisie,  la procesare şi arhivare, la QC şi QA, de la serviciile statistice şi alte entităţi

Acţiunea 1.2.3 Revizuirea planului QA/QC, care va descrie procedurile specifice de QC ce urmează să fie implementate în cadrul procesului de elaborare a inventarului, să faciliteze procedurile generale de QA care urmează să fie efectuate, în măsura în care este posibil, în cadrul întregului inventar, şi să stabilească obiectivele de calitate  

Activitatea 1.3: Fortificarea capacităţilor naţionale de pregătire a inventarului 

Acţiunea 1.3.1 Va fi oferită instruire specifică în domeniul inventarierii pentru instituţiile naţionale şi pentru experţii acestora, al căror rol în îmbunătăţirea calităţii raportării inventarului GES va spori ca urmare a sistemului îmbunătăţit şi instituţionalizat în continuare. Acestea includ în mod special Biroul Naţional de Statistică (inclusiv Departamentul pentru energie, industrie şi construcţii şi Departamentul pentru agricultura si mediu), Agenţia Moldsilva şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, în mod special, personalul  acestora care este responsabil pentru estimarea emisiilor de GES şi sechestrărilor de carbon de la sectorul UTSUTGS.

Activitatea 1.4: Fortificarea capacităţilor naţionale pentru managementul inventarului 

Acţiunea 1.4.1 Dezvoltarea unei baze de date şi a unui program software de management a bazei de date, bazate pe cele mai bune practici internaţionale, pentru a fi utilizate pentru arhivarea şi urmărirea informaţiilor de inventar, pentru fiecare ciclu de inventariere

Acţiunea 1.4.2  Instruirea echipei naţionale de inventariere cu privire la tehnicile şi procedurile de arhivare a informaţiilor de inventar, pentru fiecare ciclu de inventariere

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin