RO EN
Prima Contact Harta Abonare noutăţi
 Prima / EVENIMENTE
EVENIMENTE
 
11.04.2016 Workshop: ”Prezentarea şi consultarea primelopr proiecte de documente NAMA dezvoltate”
Perioada: 19-20 aprilie. Locul: Summit Events & Conference Center, str. Tighina 49/3, sala Roşie
 
23.11.2015 Seminar inventariere energetică
Membrii echipelor de inventariere GES, reprezentanţii instituţiilor partenere şi furnizorii de informaţie, au prezentat factorii de emisie, principalele tendinţe, reformele instituţionale ce au loc în sectorul energetic şi care sunt perspectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
 
03.11.2015 Seminar dedicat fortificării capacităţilor naţionale de pregătire a inventarului emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)
Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră este primul pas spre implementarea corectă şi responsabilă a activităţilor de atenuare a schimbărilor climatice în Republica Moldova. Cu scopul de a îmbunătăţi acest proces, în perioada 26-29 octombrie 2015, în cadrul proiectului „Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse” a fost organizat seminarul de revizuire tehnică a Inventarului national al gazelor cu efect de seră pentru sectorul silvicultură, folosinţa terenurilor şi schimbarea folosinţei terenurilor.