RO EN
Prima Contact Harta Abonare noutăţi
 Despre proiect

Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse în
Republica Moldova

Republica Moldova este una din cele 11 ţări participante la faza a 2-a a Programului de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse. Obiectivul proiectului constă în acordarea de suport ţării pentru:

- consolidarea Sistemului Naţional de Inventariere a GES (gaze cu efect de seră), ce va contribui la formularea politicilor relevante, a planurilor şi acţiunilor de răspuns la schimbările climaterice;

- formularea Acţiunilor de atenuare adecvate la nivel naţional (abreviere în engl. NAMAs) pentru a implementa priorităţile naţionale cu privire la diminuarea emisiilor GES la nivel sectorial;

- crearea sistemului de măsurare, raportare şi verificare (MRV) pentru a susţine implementarea şi evaluarea NAMA şi LEDS.

Realizarea acestor obiective va susţine Republica Moldova în crearea unui sistem naţional robust de calculare a emisiilor GES şi stabilirea unui sistem de monitorizare, raportare şi verificare pentru Rapoartele de actualizare bienale şi Comunicările Naţionale în cadrul UNFCCC, pentru LEDS şi NAMA propuse. În acelaşi context, ţara va fi capabilă să identifice cele mai potrivite opţiuni de implicare a sectorului privat în formularea şi implementarea NAMA.

Proiectul asigură o contribuţie importantă la realizarea responsabilităţilor asumate de Moldova în baza Acordului de Asociere iniţiat cu Uniunea Europeană, în special la capitolul Acţiunea pentru schimbările climatice, care face referire  în mod explicit la cooperarea  privind implementarea măsurilor pe termen lung, care să reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

 

Sumarul Proiectului:

Data iniţierii: Februarie 2014

Data estimativă a finalizării proictului: Septembrie2016 

Acoperire geografică: Republica Moldova

Sector principal: Mediu şi Energie

Buget: Proiectul are un buget total în sumă de 642,000 $ SUA

Finanţatori: Uniunea Europeană, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii si Siguranţa Nucleară al Germaniei, Guvernul Australiei.